miércoles, 19 de mayo de 2021

AVISO CAMPAMENTO VERÁN 2021 AULA CONCILIA

Bo día¡¡
Deixámosvos o aviso e ficha de inscrición para o Campamento de Verán 2021 da Aula Concilia.PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO “CAMPAMENTO VERÁN” DA AULA CONCILIA 2021

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 19 de maio ao 9 de xuño.

Publicación das listas provisonais de admitidos: 16 de xuño, no blog da aula.

Prazo subsanación de erros: ata o 18 de xuño,

Publicación das lista definitivas: 21 de xuño.

 

 Requisitos imprescindibles:

·         Idades: de 3 a 12 anos.

·         Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

·         Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

  1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello www.concellopereiro.com ou neste enlace

  2. Copia do DNI do/a solicitante

  3. Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.

  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores e no que conste expresamente a imposibilidade de acollerse ao teletraballo.

  5. Declaración IRPF do ano 2019, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).

  6. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  1. Declaración responsable con respecto ao Covid-19.

  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 O número de prazas ofertadas é de 75, condicionadas ás normas establecidas por parte da Administración en función da situación epidemiolóxica.

As prazas para a participación no Programa serán outorgadas tendo en conta a situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2019, ata 6,5 veces o IPREM).

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 19 de Maio de 2021

O alcalde

Luis Menor Pérez


No hay comentarios:

Publicar un comentario