lunes, 28 de noviembre de 2022

AVISO NADAL

 

AVISO NADAL 2022/2023

            PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á AULA CONCILIA

           NADAL 2022/2023 (días 23, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3, 4 e 5)

Poderán acceder a el aquelas familias que, tendo fillos/as cursando actualmente 4º de Ed. Infantil ata 6º de Ed. Primaria (nados entre o 2011 e 2019).

 

Inscrición: Do 28 de novembro ata o día 15 de decembro, poderase realizar presencialmente ou a través da sede electrónica. Só deberán presentar a solicitude aquelas familias que non fagan uso do servizo durante o curso escolar no CEIP Ben Cho Shei. O resto das familias chegará con avisar na Aula Concilia para anotar @s nen@s.

 

Publicación das listas de admitidos: 19 de decembro, no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).

Requisitos imprescindibles:

 

      Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibilidade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

      Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (só para solicitudes novas)

 

  1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello ou do blog da aula pirata)
  2. Copia do DNI do/a solicitante
  3. Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Declaración IRPF do ano 2021, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
  6. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.