martes, 19 de diciembre de 2023

Listaxe admitid@s Nadal 2023

 Bos días, comunicamos que tódol@s nen@s que solicitaron praza na Aula Concilia Nadal están admitidos. 

lunes, 11 de diciembre de 2023

Concilia Nadal

 

AULA CONCILIA NADAL 2023/2024

 Dias: 22, 26, 27, 28, 29 de Decembro  e 2, 3, 4 e 5 de Xaneiro

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 Prazo de entrega: do 11 ao 18 de decembro

Publicación das listas de admitidos: 19 de decembro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE A SOLICITUDE  POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

1.     Ficha de inscipción  debidamente cumprimentada.

2.     Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

3.     Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.     Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.     Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

a.      Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

b.     No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

6.     Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

7.  Declaración IRPF do ano 2022, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).

 Tfno. de información 988 25 93 85

 No Pereiro de Aguiar,   a 11  de  Decembro   de 2023

 O alcalde

 

Luis Menor Pérez

lunes, 4 de diciembre de 2023

Listado admitidos/as Ponte 7 de decembro

 LISTADO ADMITID@S PONTE 7 DE DECEMBRO

MARTINA GÓMEZ GÓMEZ

DANIEL BLANCO QUINTÁNS

LUCIA BLANCO QUINTÁNS

MICHELLE ANDRADE FERNÁNDEZ

LEAH ANDRADE FERNÁNDEZ

HUGO SAMPEDRO CACHALDORA

MARCO SAMPEDRO CACHALDORA

DANIELA RODRÍGUEZ BALTAR

JORGE ANDRÉS SANTOS CACHALDORA

JUAN CARLOS SANTOS CACHALDORA

BREOGÁN CHAYÁN VALENCIA

HUGO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

LUCAS MÉNDEZ GONZÁLEZ

LAIA MÉNDEZ GONZÁLEZ