jueves, 30 de marzo de 2023

Listaxe Admitidos/as para Semana Santa 2023.

 Bos días. Estes son os/as nenos e nenas admitidos/as para está Semana Santa. Calquera dúbida podedes poñervos en contacto ca Aula Concilia.

 • Martina Varela

 • Daiara Reboredo

 • Antía Reboredo

 • Victoria Rivas

 • Marco sampedro

 • Hugo Sampedro

 • Ahinara Pérez

 • Daniela pérez

 • Xurxo De Padua

 • Daniel Blanco

 • Lucía Blanco

 • Hugo Conde

 • Aroa González

 • Xaime Penedo

 • Eire Gómez

 • Aixa Gómez

 • Ainoa González

 • Íñigo González

 • Xoel Rodríguez

 • Hugo Hernández

 • Luca Lococo

 • Hugo Parro

 • Unai parro

 • Hugo González

 • Alexandra Ansia

 • Vera González

 • Thiago Conde

 • Daniela Rodríguez

 • Mila Schippers

 • Alejandro Schippers

 • Bruno Tena

 • Nicolás Junco

 • Cloe Junco

 • Unai Rodríguez

 • Lucas Méndez

 • Laia Méndez

 • Gabriel Rodríguez

 • Guillermo Rodríguez

 • Juan Carlos Santos

 • Jorge Andrés Santos

 • Hugo Díaz

miércoles, 15 de marzo de 2023

Aviso Semana Santa


SEMANA SANTA  2023

Días: 3, 4, 5 e 10


Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 15 ao 29 de Marzo.

Publicación das listas de admitidos: 30 de Marzo no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 15 de marzo de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez