viernes, 13 de mayo de 2022

LISTAXE ADMITIDOS PONTE 16 DE MAIO

 

LISTAXE ADMITIDOS PONTE 16 DE MAIO

 

1.     LUCÍA CURRÁS

2.     HUGO PINHO

3.    ANTÍA REBOREDO

4.  DAIARA REBOREDO

5.   HUGO SALGADO

6.  IAGO SALGADO

7.  KEVIN PRAZERES

8.  ERIK PRAZERES

9.  HUGO SAMPEDRO

10.   MARCO SAMPEDRO

11.  LUCA LOCOCO

12.   CLOE JUNCO

13. NICOLÁS JUNCO

14.   GUILLERMO MARTÍNEZ

15.  GABRIEL MARTÍNEZ

16.  ÍÑIGO GONZÁLEZ

17.  AINOA GONZÁLEZ

18.  PAULA FERNÁNDEZ

19.  MARÍA RITA PÉREZ

20.  MARTINA GÓMEZ

21. HUGO DÍAZ

lunes, 9 de mayo de 2022

PONTE DO 16 DE MAIO

Bos e soleados días PIRATASSSSSSSS!!!!


Pincahde no enlace xusto AQUI e teredes toda a info para vir pasar conosco a PONTE do 6 de maio!!!!!

Arriade velas piratas!!!!!

viernes, 6 de mayo de 2022

AVISO CONCILIA VERÁN 2022

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO “CONCILIA VERÁN” 2022

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 9 de maio ao 27 de maio.

Publicación das listas provisonais de admitidos: 10 de xuño, no blog da aula.

Prazo subsanación de erros: ata o 14 de xuño,

Publicación das lista definitivas: 16 de xuño.

 

 Requisitos imprescindibles:

·         Ser pai/nai  traballador/ra con fillos/as de 3 a 12 anos. Nenos e nenas nados entre o 2.010 e 2.018 (cursando actualmente 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria).

·         Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

·         Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

  1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello www.concellopereiro.com ou neste enlace)
  2. Copia do DNI do/a solicitante
  3. Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.
  4. Certificado/s de empresa, dos dous proxenitores, no/s que figure o horario laboral.
  5. Declaración IRPF do ano 2020, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
  6. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
  1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 

O número de prazas ofertadas é de 75, condicionadas ás normas establecidas por parte da Administración en función da situación epidemiolóxica.

As prazas para a participación no Programa serán outorgadas tendo en conta a situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2020, ata 6,5 veces o IPREM).

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 6 de Maio de 2022

O alcalde

Luis Menor Pérez