martes, 28 de mayo de 2024

lunes, 13 de mayo de 2024

LISTAXE DE ADMITID@S PONTE 20 DE MAIO

 

PONTE 20 DE MAIO

 

·         XOEL RODRÍGUEZ

·         OLIVIA DEL HUERTO

·         E.R.

·         ADRIÁN DIZ

·         JUAN CARLOS CACHALDORA

·         JORGE ANDRÉS CACHALDORA

·         MARTINA GÓMEZ

·         MARTINA PAZ

·         EMILIO AUGUSTO

·         HUGO SAMPEDRO

·         MARCO SAMPEDRO

·         LUCAS MÉNDEZ

·         LAIA MÉNDEZ

·         ANTONIO FIDALGO

·         VERA GONZÁLEZ

viernes, 10 de mayo de 2024

AVISO IMPORTANTE CONCILIA VERÁN

 


    ATENCIÓN: 

    Lembramos que na solicitude para o Concilia Verán 2024, TENDES QUE RISCAR/MARCAR  AS            SEMANAS QUE SE VAI UTILIZAR O SERVIZO (deixando dúas mínimo sen marcar).

lunes, 6 de mayo de 2024

PONTE 20 DE MAIO

 AVISO PONTE 20 DE MAIO 2024


 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA” 20 DE MAIO  2024 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 6  ao 10 de maio

Publicación das listas de admitidos: 13 de maio, no blog da aula https://piratasdaauladabaixo.blogspot.com/ e na páxina do concello https://pereiro.gal/es/ 

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar unicamente folla de inscrición. 

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

  2. Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral de ámbolos dous proxenitores.

  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

    1.  Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  6.  No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

  7. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.


 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 6 de maio de 2024


O Alcalde:


Luis Menor Pérez


jueves, 2 de mayo de 2024

AVISO

 AVISO IMPORTANTE:


Os certificados de empresa para as solicitudes do Concilia Verán deben estar actualizados (2024). Grazas.