jueves, 27 de abril de 2023

Listaxe admitidos/as para a Ponte do 2 de maio

 

NOME

1.       JARA PLATA

2.      LIDIA PLATA

3.      RUI COUCE

4.      XURXO DE PADUA

5.      MILA SHIPPERS

6.      ALEJANDRO SHIPPERS

7.      BRUNO TENA

8.      ÍÑIGO GONZÁLEZ

9.      AINOA GONZÁLEZ

10.  MARCO SAMPEDRO

11.  HUGO SAMPEDRO

12.  VERA GONZÁLEZ

13.  HUGO PARRO

14.  UNAI PARRO

15.  HUGO GONZÁLEZ

16.  JUAN CARLOS CACHALDORA

17.  JORGE ANDRÉS CACHALDORA

18.  MARTINA VARELA

19.  HUGO HERNÁNDEZ

20.  ADRIÁN DIZ

21.  LEAH ANDRADE

22.  ICHELLE ANDRADE

23.  LUCAS MÉNDEZ

24.  LAIA MENDEZ

25.  XOEL RODRÍGUEZ

26.  DANIEL RODRÍGUEZ

miércoles, 12 de abril de 2023

DÍA 2 DE MAIO 2023

 DÍA 2 DE MAIO  2023Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 12 ao 26 de Abril.

Publicación das listas de admitidos: 27 de Abril no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

    2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

  6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores e d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 12 de abril de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez