martes, 19 de marzo de 2024

LISTAXE DE ADMITID@S AULA CONCILIA SEMANA SANTA

 

LISTAXE DE ADMITID@S AULA CONCILIA SEMANA SANTA   


 • MARTINA VARELA

 • JARA PLATA

 • LIDIA PLATA

 • DAIRA REBOREDO

 • ANTÍA REBOREDO

 • MATEO SORIANO

 • LUCÍA BLANCO

 • DANIEL BLANCO

 • LAIA MÉNDEZ

 • LUCAS MÉNDEZ

 • MARTINA GÓMEZ 

 • DANIELA PÉREZ 

 • AHINARA PÉREZ 

 • HUGO PINHO

 • EREA VÁZQUEZ

 • EMILIO AUGUSTO

 • NOEL OVIEDO DEL RIO

 • GABRIEL MARTÍNEZ 

 • GUILLERMO MARTÍNEZ 

 • THIAGO CONDE

 • IAGO NUÑEZ

 • BRUNO TENA

 • ALEJANDRO SCHIPPERS

 • MILA SCHIPPERS

 • HUGO PARRO

 • UNAI PARRO

 • INDIA CAMBA

 • XAIME PENEDO

 • OLIVIA DEL HUERTO

 • HUGO HERNÁNDEZ

 • LOAIRA ALVES

 • MATEO GARRIDO

 • DANIELA GARRIDO

 • XIANA FELIZ

 • EREA FELIZ

 • MICHELLE ANDRADE

 • LEAH ANDRADE

 • MARCO SAMPEDRO

 • HUGO SAMPEDRO

 • BREOGÁN MARTINEZ

 • E. R.

 • SARAI GONZÁLEZ

 • CARLA GONZÁLEZ

 • JORGE ANDRÉS SANTOS

 • JUAN CARLOS SANTOS

 • MAIA DOMÍNGUEZ

 • AROA GONZÁLEZ

 • MARTINA  ÁLVAREZ

 

miércoles, 6 de marzo de 2024

SUBSANACIÓN DE ERROS FICHA INSCRICIÓN SEMANA SANTA 2024

 SUBSANACIÓN DE ERROS.

O día 28 de marzo (Xoves Santo) non haberá Aula. Houbo un erro na ficha de inscrición para Semana Santa.
Perdoade as molestias

lunes, 4 de marzo de 2024

AVISO SEMANA SANTA

 

SEMANA SANTA  2024

Días: 25, 26, 27 Marzo e 1 Abril

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 

 

Prazo de entrega: do 4 a 15 de marzo

Publicación das listas de admitidos:  19 de marzo no blog, Facebook e páxina do Concello. 

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

1.     Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

2.     Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

3.     Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.     Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.     Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

a.     Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

b.     No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

6.     Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 4 de marzo de 2024

 

O alcalde

 

Luis Menor Pérez