martes, 23 de mayo de 2023

AVISO IMPORTANTE

 AVISO IMPORTANTE:

Na documentación para a Aula Concilia de Verán, solicítase o IRPF do 2021

jueves, 4 de mayo de 2023

Aviso Aula Concilia verán 2023

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO “CONCILIA VERÁN” 2023 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro Oficinas Municipais ou Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 15 de Maio ao 2 de Xuño

Publicación das listas provisonais de admitidos: 12 de Xuño

Prazo subsanación de erros: do 12 ao 14 de Xuño

Publicación das lista definitivas: 15 de xuño


 Requisitos imprescindibles:

·         Ser pai/nai  traballador/a “EN ACTIVO” con fillos/as de 3 a 12 anos. Nenos e nenas nados entre o 2.011 e 2.019 (cursando actualmente 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria).

·         Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

 

·         Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

·         OBRIGATORIAMENTE DEIXARANSE 2 SEMANAS COMO MÍNIMO SEN UTILIZAR O SERVIZO

  

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR


1.            Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello www.concellopereiro.com ou neste enlace)

2.            Copia do DNI do/a solicitante

3.            Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.

4.            Certificado/s de empresa, dos dous proxenitores, no/s que figure o horario laboral.

5.            Declaración IRPF do ano 2021, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).

6.            Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

a.            Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

7.            No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 O número de prazas ofertadas é de 75 e serán outorgadas tendo en conta a situación socioeconómica de cada familia (IRPF 2021, ata 6,5 veces o IPREM).

Tfno. de información 988 25 93 85

No Pereiro de Aguiar, 2 de Maio de 2023

O alcalde

Luis Menor Pérez


jueves, 27 de abril de 2023

Listaxe admitidos/as para a Ponte do 2 de maio

 

NOME

1.       JARA PLATA

2.      LIDIA PLATA

3.      RUI COUCE

4.      XURXO DE PADUA

5.      MILA SHIPPERS

6.      ALEJANDRO SHIPPERS

7.      BRUNO TENA

8.      ÍÑIGO GONZÁLEZ

9.      AINOA GONZÁLEZ

10.  MARCO SAMPEDRO

11.  HUGO SAMPEDRO

12.  VERA GONZÁLEZ

13.  HUGO PARRO

14.  UNAI PARRO

15.  HUGO GONZÁLEZ

16.  JUAN CARLOS CACHALDORA

17.  JORGE ANDRÉS CACHALDORA

18.  MARTINA VARELA

19.  HUGO HERNÁNDEZ

20.  ADRIÁN DIZ

21.  LEAH ANDRADE

22.  ICHELLE ANDRADE

23.  LUCAS MÉNDEZ

24.  LAIA MENDEZ

25.  XOEL RODRÍGUEZ

26.  DANIEL RODRÍGUEZ

miércoles, 12 de abril de 2023

DÍA 2 DE MAIO 2023

 DÍA 2 DE MAIO  2023Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 12 ao 26 de Abril.

Publicación das listas de admitidos: 27 de Abril no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores e d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 12 de abril de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez


jueves, 30 de marzo de 2023

Listaxe Admitidos/as para Semana Santa 2023.

 Bos días. Estes son os/as nenos e nenas admitidos/as para está Semana Santa. Calquera dúbida podedes poñervos en contacto ca Aula Concilia.

 • Martina Varela

 • Daiara Reboredo

 • Antía Reboredo

 • Victoria Rivas

 • Marco sampedro

 • Hugo Sampedro

 • Ahinara Pérez

 • Daniela pérez

 • Xurxo De Padua

 • Daniel Blanco

 • Lucía Blanco

 • Hugo Conde

 • Aroa González

 • Xaime Penedo

 • Eire Gómez

 • Aixa Gómez

 • Ainoa González

 • Íñigo González

 • Xoel Rodríguez

 • Hugo Hernández

 • Luca Lococo

 • Hugo Parro

 • Unai parro

 • Hugo González

 • Alexandra Ansia

 • Vera González

 • Thiago Conde

 • Daniela Rodríguez

 • Mila Schippers

 • Alejandro Schippers

 • Bruno Tena

 • Nicolás Junco

 • Cloe Junco

 • Unai Rodríguez

 • Lucas Méndez

 • Laia Méndez

 • Gabriel Rodríguez

 • Guillermo Rodríguez

 • Juan Carlos Santos

 • Jorge Andrés Santos

 • Hugo Díaz

miércoles, 15 de marzo de 2023

Aviso Semana Santa


SEMANA SANTA  2023

Días: 3, 4, 5 e 10


Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 15 ao 29 de Marzo.

Publicación das listas de admitidos: 30 de Marzo no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 15 de marzo de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez