jueves, 16 de mayo de 2019

AVISO CONCILIA VERÁN 2019


CONCILIA VERÁN 2019

·         Número de prazas ofertadas: 60
·         Prazo de entrega das solicitudes: do 21 de maio ao 4 de xuño (ambos incluídos).
·         Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
·         Os usuarios que desexen presentar a súa solicitude a través da sede electrónica poderán facelo dende as 9:00 h. do 21 de maio ata as 14:30 h. do 4 de xuño de 2019.
·         Publicación das listas provisionais de admitidos por orde de inscrición: 7 de xuño, no blogue da aula e na páxina web do concello.
·         Prazo de subsanación de erros: do 10 ao 11 de xuño (ambos incluídos). Publicación das listas definitivas: 14 de xuño.

REQUISITOS:
-       Estar empadroados no concello do Pereiro de Aguiar (o/a neno/a e un proxenitor).
  -       Ser pai/nai, titor/a traballador/a con incompatibilidade horaria para o coidado dos/as fillos/as.
 -     Idade dos/as nenos/as participantes: ter cumpridos os 3 anos e estar escolarizado/a no curso 2018-2019, ter 12 anos e estar cursando 6º de  primaria no 2018-2019.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.    Ficha de inscrición debidamente cumprimentada. (para descargala pinchar aquí)
2.    Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
3.    Copia da tarxeta sanitaria do/da menor.
4.    Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
5.    Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar) de ambos proxenitores.
5.1.   Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
7.    Fotografía de carné do/da menor que utilice por primeira vez o servizo.

Non será necesario presentar aqueles documentos que non teñan experimentado variación respecto do ano anterior, e que xa estean en poder desta administración. Non obstante, os referidos aos puntos 1, 4 e 5 deberán xuntarse obrigatoriamente.
Tfnos. de información 988 25 93 85 / 633120494.
No Pereiro de Aguiar, 16 de maio de 2019
O alcalde, Eliseo Fernández Gómez

lunes, 13 de mayo de 2019

LISTADO DE ADMITIDOS/AS 20 DE MAIO DE 2019


1  Adriana Santiago Funere
Hugo Salgado Santos
Iago Salgado Santos
Luca Lococo Redondo
Luca González Guede
Daniel Carrasco Folgueira
Pablo Carrasco Folgueira
Daiara Reboredo Fernández
Antía Reboredo Fernández
Ainhoa Leites Rodríguez
Aitana Leites Rodríguez
Bruno Feijoo Lorenzo
Manuel Bascoy González
Noelia Bascoy González
Victoria Rodríguez Curros
Mateo Prol Prol
Felipe Diz Sánchez
Adrián Diz Sánchez
Ian Domínguez Pérez
Diego Diz Pérez
Iván Diz Pérez
Yago Campos Miguel
Sara Fernández Prado
Hugo Parro Izquierdo
Unai Parro Izquierdo

viernes, 3 de mayo de 2019

Dia non lectivo. 20 de maio 2019


AVISO
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á
“AULA CONCILIA”
 DÍA NON LECTIVO
20 DE MAIO 2019

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
Prazo de entrega: do 6 ao 10 de maio
Publicación das listas de admitidos: 13 de maio, no blog da aula.
Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:
  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada (pincha aquí).
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  1. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
  2. Fotografía de carné d@ menor  (nen@s de 4º de infantil).
Tfno. de información 988 25 93 85

No Pereiro de Aguiar, 3 de  maio de 2019
O alcalde
Eliseo Fernández Gómez