martes, 10 de octubre de 2023

LISTAXE ADMITID@S PONTE 13 OUTUBRO

 

 

1.     MARTINA VARELA

2.     LUCÍA BLANCO

3.     DANIEL BLANCO

4.     GABRIEL MARTÍNEZ

5.     GUILLERMO MARTÍNEZ

6.     HUGO SAMPEDRO

7.     MARCO SAMPEDRO

8.     HUGO PARRO

9.     UNAI PARRO

10. DANIELA PÉREZ

11. AHINARA PÉREZ

12.  MATEO GARRIDO

13.  DANIELA GARRIDO

14. ERIAL REGUEIRO

15. LUCAS MÉNDEZ

16. LAIA MÉNDEZ

17. JORGE ANDRÉS SANTOS

18. JUAN CARLOS SANTOS


lunes, 2 de octubre de 2023

AVISO PONTE 13 DE OUTUBRO DE 2023

 

DÍA 13 DE OUTUBRO  2023

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 

Prazo de entrega: do 2 ao 9 de Outubro

Publicación das listas de admitidos: 10 de Outubro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
    2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar,   2  de   Outubro   de 2023

 

O alcalde

 

Luis Menor Pérez