lunes, 20 de noviembre de 2017

Ponte da Constitución

AVISO
ÁBRESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á “AULA CONCILIA
PONTE CONSTITUCIÓN” Día 7
Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
Prazo de entrega: do 27 de novembro ao 1 de decembro.
Publicación das listas de admitidos: 4 decembro, no blog da aula.
Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:
  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada (pincha aquí).
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  1. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
  2. Fotografía de carné d@ menor  (nen@s de 4º de infantil).
Tfno. de información 988 25 93 85
No Pereiro de Aguiar, 17 novembro de 2017
O alcalde

Eliseo Fernández Gómez

martes, 14 de noviembre de 2017

Recollidas das tardes

Queridos/as pais nais das tardes:

Para o bo desenvolvemento das recollidas das tardes (ás 17:00) por parte das monitoras queremos remarcar as seguintes normas:

- Ante calquera cambio de recollida é OBLIGATORIO avisar por mail (nin whatsapp, nin chamada, nin recados polos/as nenos/as), cun prazo mínimo de 24h.
- Os pais/nais que veñan a recoller aos nenos/as e estean esperando na porta, terán que PERSONARSE ante as monitoras para avisalas.

Seremos inflexibles ante estás dúas normas, queremos pedir perdón polos trastornos que isto vós poida causar, pero está resultando unha tarefa moi complicada recoller correctamente a todos/as nenos/as ao longo da semana. E para que non haxa máis perxudicados/as necesitamos organizarnos con antelación.

Moitas grazas a todos/as. Un saúdo.