lunes, 2 de octubre de 2023

AVISO PONTE 13 DE OUTUBRO DE 2023

 

DÍA 13 DE OUTUBRO  2023

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

 

Prazo de entrega: do 2 ao 9 de Outubro

Publicación das listas de admitidos: 10 de Outubro no blog, Facebook e páxina do Concello.

 

Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.

 

Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
    1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
    2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar,   2  de   Outubro   de 2023

 

O alcalde

 

Luis Menor Pérez

No hay comentarios:

Publicar un comentario