martes, 25 de agosto de 2015

modificación na inscriciónINSCRICIÓN AULA CONCILIA PARA O CURSO 2015-2016

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.   Ficha de inscrición debidamente cumprimentada. (descargar aquí)
2.   Certificados de empresa, nos que figure o horario laboral dos dous proxénitores, e vida laboral  (ou xustificante de alta no INSS) de ambos.
2.1.      Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
3.   No caso de familias monoparentais: acreditación de familia           monoparental/sentencia de separación ou divorcio.

4.   Declaración xurada de estar empadroado, no concello, dalgún dos proxenitores ou do nen@

5.   Fotografía de carné d@ menor (  nen@s de 4º de infantil)

LUGAR E DATAS DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN:
·        As solicitudes serán presentadas no Rexistro das Oficinas Municipais.

·        O prazo de entrega comezará o 31 de agosto e rematará o 8 de setembro.

As solicitudes incompletas non serán tidas en conta.
Tfno. de información 988 25 93 85

No Pereiro de Aguiar, 24 de agosto de 2015
O alcalde
Eliseo Fernández Gómez

No hay comentarios:

Publicar un comentario