lunes, 24 de agosto de 2015

apertura inscrición Aula Concilia curso 2015-2016

INSCRICIÓN AULA CONCILIA PARA O CRUSO 2015-2016 

(descargar aquí)DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.


2. Certificados de empresa, nos que figure o horario laboral dos dous proxénitores, e vida laboral de ambos.


             2.1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que    figure como autónomo.3. No caso de familias monoparentais: acreditación de familia monoparental/sentencia de separación ou divorcio.


4. Declaración xurada de estar empadroado, no concello, dalgún dos proxenitores ou do nen@


5. Fotografía de carné d@ menor ( nen@s de 4º de infantil)
LUGAR E DATAS DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN: 

* As solicitudes serán presentadas no Rexistro das Oficinas Municipais.


* O prazo de entrega comezará o 31 de agosto e rematará o 8 de setembro. 

Non se recollerá ningunha inscrición que non estea completa. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario