martes, 12 de junio de 2018

Listaxe provisional admitidos/as na Aula Concilia veran. Agosto-setembro

AVISO
CONCILIA VERÁN
2018
Co motivo da finalización do curso escolar o 21 de xuño de 2018, infórmase de que as actividades da Aula Concilia comezarán o vindeiro 22 de xuño co seu horario habitual de verán, de 07:30 a 14:30 h.
Tfnos. de información 988 25 93 85 / 633120494.
No Pereiro de Aguiar, 12 xuño de 2018

O alcalde, Eliseo Fernández Gómez

Documento asinado dixitalmente á marxe.

6ª semana: 30 xullo ao 3 de agosto

NOME E APELIDOS
DOCUMENTACION A SUBSANAR

1.      
LUCÍA BARROS RAMOS

2.      
DIEGO BARROS RAMOS

3.      
MARTINA VIDAL MONFORT

4.      
SAMUEL VIDAL MONFORT

5.      
XEILA PÉREZ IGLESIAS

6.      
ANTÓN PÉREZ IGLESIAS

7.      
ÁLVARO ANSIA GONZÁLEZ

8.      
ANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

9.      
LEILA PÉREZ ÁLVAREZ

10.   
BREIXO PÉREZ ÁLVAREZ

11.   
MANUEL BASCOY GÓNZÁLEZ

12.   
NOELIA BASCOY GONZÁLEZ

13.   
MATEO PROL PROL

14.   
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO

15.   
PABLO CARRASCO FOLGUEIRA

16.   
AITANA LEITES RODRÍGUEZ

17.   
AINHOA LEITES RODRÍGUEZ

18.   
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS

19.   
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ

20.   
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ

21.   
AINOA GONZÁLEZ RÍOS

22.   
HUGO DÍAZ FAGILDE

23.   
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS

24.   
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ

25.   
SIMÒN RODRÍGUEZ TORRES

26.   
ADRÍAN RODRÍGUEZ TORRES

27.   
GABRIEL DIZ PÉREZ

28.   
DANIEL CARRASCO FOLGUEIRA

29.   
SOFÍA DIZ PÉREZ

30.   
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI

31.   
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI

32.   
SARA FERNÁNDEZ PRADO

33.   
LUCA LOCOCO REDONDO

34.   
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ

35.   
IKER FERRO FERNÁNDEZ

36.   
LOIS PÉREZ GÓMEZ

37.   
ANITA CANTÓN CANAL

38.   
LUIS CANTÓN CANAL

39.   
ANTÓN PÉREZ GÓMEZ

40.   
LUCÍA CURRAS PÉREZ

41.   
SARA CURRÁS PÉREZ

42.   
ÁLVARO DEL RÍO ALONSO

43.   
ALBA LUCÍA DEL RÍO ALONSO

44.   
ALEJANDRA MARTÍN FABELLO
45.   
HELENA MARTÍN FABELLO

46.   
HUGO CONDE CONDE

47.   
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ

48.   
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS

49.   
MARK ANTONIO ANDRADE DICU

50.   
JAVIER PÉREZ PAZOS

51.   
VERA GÓMEZ GÓMEZ

52.   
MAR DE JORGE GÓMEZ
FALTA VIDA LABORAL PAI

53.   
MARIO DE JORGE GÓMEZ
FALTA VIDA LABORAL PAI

54.   
MARÍA CARBALLEIRA CID

55.   
ANA CARBALLEIRA CID

56.   
HUGO ROIS TRINCADO

57.   
XOEL ROIS TRINCADO

58.   
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ

59.   
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ

60.   
SAMARA FERNÁNDEZ BLANCO
CÉSAR FERNÁNDEZ BLANCO

NENOS E NENAS EN LISTAXE DE ESPERA

61.   
ESTELA VÁZQUEZ BREA

62.   
LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ

63.   
LEIRE LEÓN RODRÍGUEZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADO PAI

64.   
MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
FALTAVIDA LABORAL E CERTIFICADOS VIDA LABORAL7ª semana: 6 ao 10 de agostoNOME E APELIDOS
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

1       
MARTINA VIDAL MONFORT
2       
SAMUEL VIDAL MONFORT
3       
CARLA RODRÍGUEZ PÉREZ
4       
XEILA PÉREZ IGLESIAS
5       
ANTÓN PÉREZ IGLESIAS
6       
ÁLVARO ANSIA GON´ZALEZ
7       
LEILA PÉREZ ÁLVAREZ
8       
BREIXO PÉREZ ÁLVAREZ
9       
MANUEL BASCOY GÓNZÁLEZ
10     
NOELIA BASCOY GONZÁLEZ
11     
MATEO PROL PROL
12     
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO
13     
PABLO GARCÍA VILA
14     
JOSÉ GARCÍA VILA
15     
AITANA LEITES RODRÍGUEZ
16     
AINHOA LEITES RODRÍGUEZ
17     
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS
18     
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ
19     
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ
20     
AINOA GONZÁLEZ RÍOS
21     
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS
22     
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ
23     
SIMÒN RODRÍGUEZ TORRES
24     
ADRÍAN RODRÍGUEZ TORRES
25     
GABRIEL DIZ PÉREZ
26     
SOFÍA DIZ PÉREZ
27     
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
28     
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
29     
SARA FERNÁNDEZ PRADO
30     
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ
31     
IKER FERRO FERNÁNDEZ
32     
LOIS PÉREZ GÓMEZ
33     
ANITA CANTÓN CANAL
34     
LUIS CANTÓN CANAL
35     
ANTÓN PÉREZ GÓMEZ
36     
ÁLVARO DEL RÍO ALONSO
37     
ALBA LUCÍA DEL RÍO ALONSO
38     
GABRIEL ALCALDE GONZÁLEZ
39     
HUGO ALCALDE GONZÁLEZ
40     
HUGO CONDE CONDE
41     
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ
42     
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS
43     
MARK ANTONIO ANDRADE DICU
44     
VERA GÓMEZ GÓMEZ
45     
MAR DE JORGE GÓMEZ
FALTA VIDA LABORAL PAI
46     
MARIO DE JORGE GÓMEZ
FALTA VIDA LABORAL PAI
47     
MARÍA CARBALLEIRA CID
48     
ANA CARBALLEIRA CID
49     
HUGO ROIS TRINCADO
50     
XOEL ROIS TRINCADO
51     
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ
52     
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ
53     
SAMARA FERNÁNDEZ BLANCO
54     
CÉSAR FERNÁNDEZ BLANCO
55     
ESTELA VÁZQUEZ BREA
56     
LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ
57     
LEIRE LEÓN RODRÍGUEZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADO PAI
58     
MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADOS PAI E NAI
59     
ROCÍO POMBAR GÓMEZ

8ª semana: 13 ao 17 de agosto
NOME E APELIDOS
DOCUMENTACION A SUBSANAR
1.      
SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ
2.      
SANDRA GÓMEZ GÓMEZ
3.      
MARTINA VIDAL MONFORT
4.      
SAMUEL VIDAL MONFORT
5.      
CARLA RODRÍGUEZ PÉREZ
6.      
XEILA PÉREZ IGLESIAS
7.      
ANTÓN PÉREZ IGLESIAS
8.      
ÁLVARO ANSIA GON´ZALEZ
9.      
ROI DÍAZ CID

10.   
LEILA PÉREZ ÁLVAREZ
11.   
BREIXO PÉREZ ÁLVAREZ
12.   
MANUEL BASCOY GÓNZÁLEZ
13.   
NOELIA BASCOY GONZÁLEZ
14.   
MATEO PROL PROL
15.   
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO
16.   
PABLO GARCÍA VILA
17.   
JOSÉ GARCÍA VILA
18.   
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS
19.   
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ
20.   
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ
21.   
AINOA GONZÁLEZ RÍOS
22.   
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS
23.   
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ
24.   
IAGO SALGADO SANTOS
25.   
HUGO SALGADO SANTOS
26.   
GABRIEL DIZ PÉREZ
27.   
SOFÍA DIZ PÉREZ
28.   
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
29.   
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
30.   
ALEJANDRO SOTO ÁLVAREZ
31.   
SARA FERNÁNDEZ PRADO
32.   
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ
33.   
IKER FERRO FERNÁNDEZ
34.   
ANITA CANTÓN CANAL
35.   
LUIS CANTÓN CANAL
36.   
BRUNO FEIJOO LORENZO
37.   
HÉCTOR CIVEIRA CONDE
38.   
GABRIEL ALCALDE GONZÁLEZ
39.   
HUGO ALCALDE GONZÁLEZ
40.   
ALEJANDRA MARTÍN FABELLO

41.   
HELENA MARTÍN FABELLO

42.   
HUGO CONDE CONDE
43.   
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ
44.   
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS
45.   
MARK ANTONIO ANDRADE DICU
46.   
MARÍA CARBALLEIRA CID
47.   
ANA CARBALLEIRA CID
48.   
HUGO ROIS TRINCADO
49.   
XOEL ROIS TRINCADO
50.   
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ
51.   
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ
52.   
SAMARA FERNÁNDEZ BLANCO
53.   
CÉSAR FERNÁNDEZ BLANCO
54.   
ESTELA VÁZQUEZ BREA
55.   
LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ
56.   
LEIRE LEÓN RODRÍGUEZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADO PAI
57.   
MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADOS PAI E NAI
58.   
ROCÍO POMBAR GÓMEZ


         9ª semana: 20 ao 24 agosto


NOME E APELIDOS
DOCUMENTACION A SUBSANAR
1       
SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ
2       
SANDRA GÓMEZ GÓMEZ
3       
MARTINA VIDAL MONFORT
4       
SAMUEL VIDAL MONFORT
5       
CARLA RODRÍGUEZ PÉREZ
6       
XEILA PÉREZ IGLESIAS
7       
ANTÓN PÉREZ IGLESIAS
8       
ÁLVARO ANSIA GON´ZALEZ
9       
NUNO SÁNCHEZ GARCÍA
10     
NOEL SÁNCHEZ GARCÍA
11     
ROI DÍAZ CID

12     
LEILA PÉREZ ÁLVAREZ
13     
BREIXO PÉREZ ÁLVAREZ
14     
MANUEL BASCOY GÓNZÁLEZ
15     
NOELIA BASCOY GONZÁLEZ
16     
MATEO PROL PROL
17     
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO
18     
PABLO GARCÍA VILA
19     
JOSÉ GARCÍA VILA
20     
AITANA LEITES RODRÍGUEZ
21     
AINHOA LEITES RODRÍGUEZ
22     
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS
23     
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ
24     
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ
25     
AINOA GONZÁLEZ RÍOS
26     
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS
27     
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ
28     
IAGO SALGADO SANTOS
29     
HUGO SALGADO SANTOS
30     
GABRIEL DIZ PÉREZ
31     
SOFÍA DIZ PÉREZ
32     
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
33     
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFIACADO NAI
34     
LUCA GONZÁLEZ GUEDE
35     
ALEJANDRO SOTO ÁLVAREZ
36     
SARA FERNÁNDEZ PRADO
37     
UNAI PARRO IZQUIERDO
38     
HUGO PARRO IZQUIERDO
39     
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ
40     
IKER FERRO FERNÁNDEZ
41     
ANITA CANTÓN CANAL
42     
LUIS CANTÓN CANAL
43     
MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
44     
SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ
45     
BRUNO FEIJOO LORENZO
46     
NAIA RODRÍGUEZ DE PAULA
47     
YAIZA RODRÍGUEA DE PAULA
48     
MANUEL LÓPEZ CONDE
49     
XOAQUÍN LÓPEZ CONDE
50     
GABRIEL ALCALDE GONZÁLEZ
51     
ANDRÉ CARBALLO GONZÁLEZ
52     
HUGO ALCALDE GONZÁLEZ
53     
ALEJANDRA MARTÍN FABELLO

54     
MARA CARBALLO GONZÁLEZ

55     
HELENA MARTÍN FABELLO

56     
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ
57     
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS
58     
MARK ANTONIO ANDRADE DICU
59     
MARÍA CARBALLEIRA CID
60     
ANA CARBALLEIRA CID
NENOS E NENAS EN LISTAXE DE ESPERA
61     
HUGO ROIS TRINCADO

62     
XOEL ROIS TRINCADO
63     
SABELA CARBALLO CANOSA
64     
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ
65     
TEO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
66     
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ
67     
ESTELA VÁZQUEZ BREA
68     
LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ
69     
ROCÍO POMBAR GÓMEZ10ª semana: 27 ao 31 agosto


NOME E APELIDOS
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1       
MARTINA VIDAL MONFORT
2       
SAMUEL VIDAL MONFORT
3       
ÁLVARO ANSIA GON´ZALEZ
4       
NUNO SÁNCHEZ GARCÍA
5       
NOEL SÁNCHEZ GARCÍA
6       
ROI DÍAZ CID

7       
MANUEL BASCOY GÓNZÁLEZ
8       
NOELIA BASCOY GONZÁLEZ
9       
MATEO PROL PROL
10     
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO
11     
PABLO GARCÍA VILA
12     
JOSÉ GARCÍA VILA
13     
AITANA LEITES RODRÍGUEZ
14     
AINHOA LEITES RODRÍGUEZ
15     
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS
16     
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ
17     
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ
18     
AINOA GONZÁLEZ RÍOS
19     
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS
20     
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ
21     
IAGO SALGADO SANTOS
22     
SIMÒN RODRÍGUEZ TORRES
23     
ADRÍAN RODRÍGUEZ TORRES
24     
HUGO SALGADO SANTOS
25     
GABRIEL DIZ PÉREZ
26     
SOFÍA DIZ PÉREZ
27     
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
28     
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
29     
LUCA GONZÁLEZ GUEDE
30     
ALEJANDRO SOTO ÁLVAREZ
31     
MIGUEL CANTALAPIEDRA ELLENDT
32     
DIEGO CANTALAPIEDRA ELLENDT
33     
UNAI PARRO IZQUIERDO
34     
HUGO PARRO IZQUIERDO
35     
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ
36     
IKER FERRO FERNÁNDEZ
37     
ANITA CANTÓN CANAL
38     
LUIS CANTÓN CANAL
39     
BRUNO FEIJOO LORENZO
40     
MANUEL LÓPEZ CONDE
41     
XOAQUÍN LÓPEZ CONDE
42     
GABRIEL ALCALDE GONZÁLEZ
43     
HUGO ALCALDE GONZÁLEZ
44     
ALEJANDRA MARTÍN FABELLO
45     
MARA CARBALLO GONZÁLEZ
46     
HELENA MARTÍN FABELLO
47     
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ
48     
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS
49     
MARK ANTONIO ANDRADE DICU
50     
MARÍA CARBALLEIRA CID
51     
ANA CARBALLEIRA CID
52     
HUGO ROIS TRINCADO
53     
XOEL ROIS TRINCADO
54     
SABELA CARBALLO CANOSA
55     
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ
56     
TEO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
57     
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ
58     
SAMARA FERNÁNDEZ BLANCO
59     
CÉSAR FERNÁNDEZ BLANCO
60     
ESTELA VÁZQUEZ BREA
NENOS E NENAS EN LISTAXE DE ESPERA
61     
LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ
62     
ROCÍO POMBAR GÓMEZ
11ª semana: 3 de setembro ata comezo das clases


NOME E APELIDOS
DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1       
SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ
2       
SANDRA GÓMEZ GÓMEZ
3       
MARTINA VIDAL MONFORT
4       
SAMUEL VIDAL MONFORT
5       
XEILA PÉREZ IGLESIAS
6       
ANTÓN PÉREZ IGLESIAS
7       
ÁLVARO ANSIA GON´ZALEZ
8       
NUNO SÁNCHEZ GARCÍA
9       
NOEL SÁNCHEZ GARCÍA
10     
ANA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
11     
MATEO PROL PROL
12     
EDUARDO JOSÉ ALCALDE LOUREIRO
13     
PABLO GARCÍA VILA
14     
JOSÉ GARCÍA VILA
15     
PABLO CARRASCO FOLGUEIRA
16     
ÍAN DOMÍNGUEZ PÉREZ
17     
AITANA LEITES RODRÍGUEZ
18     
AINHOA LEITES RODRÍGUEZ
19     
VICTORIA RODRÍGUEZ CURROS
20     
CAMILO VILLEGAS RODRÍGUEZ
21     
SAMUEL VILLEGAS RODRÍGUEZ
22     
AINOA GONZÁLEZ RÍOS
23     
HUGO DÍAZ FAGILDE
24     
ÍÑIGO GONZÁLEZ RÍOS
25     
MARTÍN VILLEGAS RODRÍGUEZ
26     
IAGO SALGADO SANTOS
27     
SIMÒN RODRÍGUEZ TORRES
28     
ADRÍAN RODRÍGUEZ TORRES
29     
HUGO SALGADO SANTOS
30     
GABRIEL DIZ PÉREZ
31     
DANIEL CARRASCO FOLGUEIRA
32     
SOFÍA DIZ PÉREZ
33     
DIEGO DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
34     
IVÁN DIZ PÉREZ
FALTA CERTIFICADO NAI
35     
LUCA GONZÁLEZ GUEDE
36     
ROCÍO SÚAREZ MENÉNDEZ
37     
DANIELA SUÁREZ MENÉNDEZ
38     
CAROLINA CANTÓN LAGE

39     
ALEJANDRO SOTO ÁLVAREZ
40     
LUCA LOCOCO REDONDO
41     
LUCAS FERRO FERNÁNDEZ
42     
IKER FERRO FERNÁNDEZ
43     
ANITA CANTÓN CANAL
44     
LUIS CANTÓN CANAL
45     
MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
46     
SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ
47     
BRUNO FEIJOO LORENZO
48     
HÉCTOR CIVEIRA CONDE
49     
LUCÍA CURRAS PÉREZ
50     
NAIA RODRÍGUEZ DE PAULA
51     
SARA CURRÁS PÉREZ
52     
YAIZA RODRÍGUEZ DE PAULA

53     
MANUEL LÓPEZ CONDE
54     
XOAQUÍN LÓPEZ CONDE
55     
GABRIEL ALCALDE GONZÁLEZ
56     
ANDRÉ CARBALLO GONZÁLEZ
57     
HUGO ALCALDE GONZÁLEZ
58     
ALEJANDRA MARTÍN FABELLO
59     
MARA CARBALLO GONZÁLEZ
60     
HELENA MARTÍN FABELLO
NENOS E NENAS EN LISTAXE DE ESPERA
61     
HUGO CONDE CONDE
62     
NICOLÁS JUNCO ÁLVAREZ
63     
MATEO GARRIDO NOGUEIRAS
64     
MARK ANTONIO ANDRADE DICU
65     
JAVIER PÉREZ PAZOS
66     
ADRIANA SANTIAGO FUNER
67     
LAURA FERNÁNDEZ GARCÍA
68     
ANA CARBALLEIRA CID
69     
HUGO ROIS TRINCADO
70     
XOEL ROIS TRINCADO
71     
SABELA CARBALLO CANOSA
72     
MARÍA RITA PÉREZ DOMÍNGUEZ
73     
ANXO LÓPEZ FERNÁNDEZ
74     
TEO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
75     
SALETA FERNÁNDEZ TABOADA
76     
BRAIS ATANES RODRÍGUEZ
77     
SAMARA FERNÁNDEZ BLANCO
78     
CÉSAR FERNÁNDEZ BLANCO
79     
ESTELA VÁZQUEZ BREA
80     
MARCOS GÓMEZ GONZÁLEZ
FALTA VIDA LABORAL NAI
81     
MATEO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
82     
TEO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
83     
JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
84     
MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
FALTA VIDA LABORAL E CERTIFICADOS PAI E NAI
85     
ROCÍO POMBAR GÓMEZ


No hay comentarios:

Publicar un comentario