miércoles, 1 de febrero de 2023

AVISO: SOLICITUDE PRAZA ENTROIDO 2023

 

 

AVISO ENTROIDO 2023

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA”ENTROIDO  2023

Datas:  20 e  22 Febreiro

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 1 ao 15 de febreiro

Publicación das listas de admitidos: 16 de febreiro, no blog da aula.

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar igualmente a folla de inscrición.

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

1.    Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

2.    Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

3.    Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.    Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.    Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

7.           Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 01  febreiro de 2023

 

O alcalde

Luis Menor Pérez

No hay comentarios:

Publicar un comentario