lunes, 20 de junio de 2016

Listaxes de admitid@s para o verán 2016

SEMANA DO 23 DE XUÑO AO 1 DE XULLO
  
 1. Noa González Corral
 2. Mateo Prol Prol
 3. Anxo López Fernández
 4.  Eduardo Jose Alcalde Loureiro
 5.  Hugo Alcalde González
 6.  Gabriel Alcalde González
 7.  Pablo Carrasco Folgueira
 8.  Hugo Salgado Santos
 9.  Iago Salgado Santos
 10.  Juan Saco Pérez
 11.  Mencía Saco Pérez
 12.  María Pérez Rodríguez
 13.  Sandra Pérez Rodríguez
 14.  Mara Carballo González
 15.  Antía Jiménez Soares
 16.  Uxía Jiménez Soares
 17.  Luis Cantón Canal
 18.  Anita Cantón Canal
 19.  Luca González Guede
 20.  Diego Barros Ramos
 21.  Lucía Barros Ramos
 22.  Luca Soto Rodríguez
 23.  Rocío Suarez Menéndez
 24.  Daníela Suarez Menéndez
 25.  Hugo Díaz Fagilde
 26.  Paula Montero González
 27.  Victoria Rodríguez Curros
 28.  Ana Fernández Fernández
 29.  Carla Pousa Núñez
 30.  Alvaro Ansia González
 31. Alejandro Soto Álvarez
 32.  Rocío Pomar Gómez
 33.  Camilo Villegas Rodríguez
 34.  Hugo Rois Trincado
 35.  Xoel Rois Trincado
 36.  Iker Sotelo López
 37.  Antía Saco Sousa
 38.  Cibrán Saco Sousa
 39.  Alejandro Gómez Rodríguez
 40.  Bruno Feijoo Lorenzo
 41.  Juan Martínez Fernández
 42.  Teo Martínez Fernández
 43.  Diego Diz Pérez
 44.  Iván Diz Pérez
 45. Gabriel Diz Pérez
 46. Sofía Diz Pérez
 47. Xoaquín López Conde
 48.  Manuel López Conde
 49.  Iker Ferro Fernández
 50. Ainhoa González Riós
 51. Iñigo González Riós
 52. Sofía Gómez Gómez
 53. Sandra Gómez Gómez
 54.  Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 55.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 56.  Sara Fernández Prado
 57.  Luca Lococo Redondo
 58.  Mariña González Fernández
 59.  Antón González Fernández  

SEMANA DO 4 DE XULLO AO 8 DE XULLO

 1.  Noa González Corral
 2. Anxo López Fernández
 3.  Eduardo José Alcalde Loureiro
 4.  Pablo Carrasco Folgueira
 5.  Hugo Salgado Santos
 6. Iago Salgado Santos
 7. Juan Saco Pérez
 8. Mencía Saco Pérez
 9. José García Vila
 10.  María Pérez Rodríguez
 11.  Sandra Pérez Rodríguez
 12.  Carla Rodríguez Pérez
 13.  Enrique Pereira Gil
 14.  Luis Cantón Canal
 15.  Anita Cantón Canal
 16. Luca González Guede
 17.  Diego Barros Ramos
 18.  Lucia Barros Ramos
 19.  Luna Vázquez Cid
 20. Rocío Suarez Menéndez
 21.  Daniela Suarez Menéndez
 22.  Hugo Díaz Fagilde
 23.  Pablo García Vila
 24.  Paula Montero González
 25. Ana Fernández Fernández
 26. Carla Pousa Núñez
 27. Ainhoa Leites Rodríguez
 28. Aitana Leites Rodríguez
 29. Carla Fidalgo Fidalgo
 30. Alvaro Ansia González
 31.  Nuno Sánchez García
 32.  Alejandro Soto Alvarez
 33. Lois Pérez Gómez
 34.  Antón Pérez Gómez
 35.  Martín Carballo Canosa
 36.  Sabela Carballo Canosa
 37.  Camilo Villega Rodríguez
 38.  Carlota Fernández Fernández
 39.  Manuel  Bascoy González
 40.  Carolina Cantón Lage
 41. Iker Sotelo López
 42. Antía Saco Sousa
 43. Cibrán Saco Sousa
 44. Alejandro Gómez Rodríguez
 45.  Diego Díz Pérez
 46. Iván Díz Pérez
 47. Gabriel Díz Pérez
 48. Sofía Díz Pérez
 49. Xoaquín López Conde
 50. Manuel López Conde
 51. Iker Ferro Fernández
 52. Ainoa González Rios
 53. Iñigo González Rios
 54. Alvaro del Rio Alonso
 55. Alba Lucía del Río Alonso
 56. Noel Sánchez García
 57. Carlos Novelle Troncoso
 58. Daniel Novelle Troncoso
 59. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 60. Gonçalo Ferreira dos Santos
 61.  Sara Fernández Prado
 62.  Alexia Gómez Rivas
 63.  Mariña González Fernández
 64. Antón González Fernández

SEMANA DO 11 DE XULLO AO 15 DE XULLO

 1.  Noa González Corral
 2. Leila Pérez Alvarez
 3.  Eduardo José Alcalde Loureiro
 4. Hugo Alcalde González
 5. Gabriel Alcalde González
 6. Pablo Carrasco Folgueira
 7.  Hugo Salgado Santos
 8.  Iago Salgado Santos
 9. Juan Saco Pérez
 10.  Mencía Saco Pérez
 11. Mara Carballo González
 12.  Carla Rodríguez Pérez
 13. Luis Cantón Canal
 14.  Anita Cantón Canal
 15. Luca González Guede
 16.  Diego Barros Ramos
 17. Lucia Barros Ramos
 18. Luna Vázquez Cid
 19. Rocío Suarez Menéndez
 20. Daniela Suarez Menéndez
 21. Hugo Díaz Fagilde
 22.  Paula Montero González
 23. Ana Fernández Fernández
 24. Carla Pousa Núñez
 25. Ainhoa Leites Rodríguez
 26. Aitana Leites Rodríguez
 27. Carla Fidalgo Fidalgo
 28. Hector Civeira Conde
 29.  Nuno Sánchez García
 30. Alejandro Soto Alvarez
 31. Lois Pérez Gómez
 32. Antón Pérez Gómez
 33. Martín Carballo Canosa
 34. Sabela Carballo Canosa
 35.  Camilo Villega Rodríguez
 36. Carlota Fernández Fernández
 37. Carmen Hernández Fernández
 38.  Manuel  Bascoy González
 39.  Carolina Cantón Lage
 40.  Iker Sotelo López
 41. Simón Rodríguez Torres
 42.  Antía Saco Sousa
 43. Cibrán Saco Sousa
 44.  Alejandro Gómez Rodríguez
 45. Adrián Rodríguez Torres
 46.  Diego Diz Pérez
 47.  Iván Diz Pérez
 48. Gabriel Diz Pérez
 49. Sofía Diz Pérez
 50.  Iker Ferro Fernández
 51.  Ainoa González Rios
 52.  Iñigo González Rios
 53. Noel Sánchez García
 54. Sofía Gómez Gómez
 55. Sandra Gómez Gómez
 56.  Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 57.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 58.  Sara Fernández Prado
 59.  Alexia Gómez Rivas
 60. Andrea Nine Vázquez
 61. Laura Nine Vázquez

SEMANA DO 18 DE XULLO AO 22 DE XULLO

 1. Noa González Corral
 2. Leila Pérez Alvarez
 3.  Hugo Alcalde González
 4. Gabriel Alcalde González
 5. Juan Saco Pérez
 6.  Mencía Saco Pérez
 7. María Pérez Rodríguez
 8. Sandra Pérez Rodríguez
 9.  Mara Carballo González
 10.  Antía Jiménez Soares
 11. Uxía Jiménez Soares
 12.  Carla Rodríguez Pérez
 13. Luis Cantón Canal
 14. Anita Cantón Canal
 15.  Diego Barros Ramos
 16. Lucia Barros Ramos
 17. Lucas Soto Rodríguez
 18. Luna Vázquez Cid
 19. Rocío Suarez Menéndez
 20. Daniela Suarez Menéndez
 21. Hugo Díaz Fagilde
 22. Victoria Rodríguez Curros
 23. Ana Fernández Fernández
 24. Carla Pousa Núñez
 25. Ainhoa Leites Rodríguez
 26. Aitana Leites Rodríguez
 27. Carla Fidalgo Fidalgo
 28. Hector Civeira Conde
 29.  Nuno Sánchez García
 30. Alejandro Soto Alvarez
 31. Lois Pérez Gómez
 32. Antón Pérez Gómez
 33. Rocío Pombar Gómez
 34. Camilo Villegas Rodríguez
 35. Manuel Bascoy González
 36. Hugo Rois Trincado
 37. Xoel Rois Trincado
 38. Antía Saco Sousa
 39. Cibrán Saco Sousa
 40. Alejandro Gómez Rodríguez
 41. Bruno Feijoo Lorenzo
 42. Diego Diz Pérez
 43.  Iván Diz Pérez
 44. Gabriel Diz Pérez
 45. Sofía Diz Pérez
 46.  Iker Ferro Fernández
 47.  Ainoa González Rios
 48.  Iñigo González Rios
 49. Álvaro del Río Alonso
 50. Alba Lucía del Río Alonso
 51. Noel Sánchez García
 52. Sofía Gómez Gómez
 53. Sandra Gómez Gómez
 54.  Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 55.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 56.  Sara Fernández Prado
 57. Mariña González Fernández
 58. Antón González Fernández
 59. Brais Atanes Rodríguez
 60. Andrea Nine Vázquez
 61. Laura Nine VázquezSEMANA DO 26 DE XULLO AO 29 DE XULLO

 1.  Noa González Corral
 2. Leila Pérez Alvarez
 3. Mateo Prol Prol
 4. Anxo López Fernández
 5.  Eduardo José Alcalde Loureiro
 6. Hugo Alcalde González
 7. Gabriel Alcalde González
 8. Martina Vidal Monfort
 9. Samuel Vidal Monfort
 10. Mario de Jorge Gómez
 11. Antía Jiménez Soares
 12. Uxía Jiménez Soares
 13. Carla Rodríguez Pérez
 14. Luis Cantón Canal
 15.  Anita Cantón Canal
 16. Luca González Guede
 17.  Diego Barros Ramos
 18. Lucia Barros Ramos
 19. Lucas Soto Rodríguez
 20. Luna Vázquez Cid
 21. Rocío Suarez Menéndez
 22. Daniela Suarez Menéndez
 23. Hugo Díaz Fagilde
 24. Victoria Rodríguez Curros
 25. Ana Fernández Fernández
 26. Carla Pousa Núñez
 27. Carla Fidalgo Fidalgo
 28. Nuno Sánchez García
 29. Alejandro Soto Alvarez
 30. Lois Pérez Gómez
 31. Antón Pérez Gómez
 32. Rocío Pombar Gómez
 33. Camilo Villegas Rodríguez
 34. Manuel  Bascoy González
 35. Hugo Rois Trincado
 36. Xoel Rois Trincado
 37. Simón Rodríguez Torres
 38.  Antía Saco Sousa
 39. Cibrán Saco Sousa
 40.  Alejandro Gómez Rodríguez
 41. Bruno Feijoo Lorenzo
 42. Adrián Rodriguez Torres
 43.  Diego Diz Pérez
 44.  Iván Diz Pérez
 45. Gabriel Diz Pérez
 46. Sofía Diz Pérez
 47.  Iker Ferro Fernández
 48.  Ainoa González Rios
 49.  Iñigo González Rios
 50. Ávaro del Río Alonso
 51. Alba Lucía del Río Alonso
 52. Noel Sánchez García
 53. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 54.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 55.  Sara Fernández Prado
 56. Brais Atanes Rodríguez
 57. Iago Otero Armesto
 58. Daniel Otero Armesto


SEMANA DO 01  DE AGOSTO  AO 05 DE AGOSTO

 1. Leila Pérez Alvarez
 2. Mateo Prol  Prol
 3.  Eduardo José Alcalde Loureiro
 4. Hugo Alcalde González
 5. Gabriel Alcalde González
 6. Pablo Carrasco Folgueira
 7. Martina Vidal Monfort
 8. Samuel Vidal Monfort
 9. Mario de Jorge Gómez
 10. Antía Jiménez Soares
 11. Uxía Jiménez Soares
 12.  Carla Rodríguez Pérez
 13. Luis Cantón Canal
 14.  Anita Cantón Canal
 15. Luna Vázquez Cid
 16. Paula Montero González
 17. Ainhoa Leites Rodríguez
 18. Aitana Leites Rodríguez
 19. Álvaro Ansia González
 20. Hector Civeira Conde
 21. Alejandro Soto Alvarez
 22. Lois Pérez Gómez
 23. Antón Pérez Gómez
 24. Rocío Pombar Gómez
 25. Camilo Villegas Rodríguez
 26. Carmen Hernández Fernández
 27.  Manuel  Bascoy González
 28. Hugo Rois Trincado
 29. Xoel  Rois Trincado
 30.  Carolina Cantón Lage
 31. Simón Rodríguez Torres
 32.  Alejandro Gómez Rodríguez
 33. Adrián Rodríguez Torres
 34.  Diego Diz Pérez
 35.  Iván Diz Pérez
 36. Gabriel Diz Pérez
 37. Sofía Diz Pérez
 38. Roi Díaz Cid
 39. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 40.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 41.  Sara Fernández Prado
 42. Brais Atanes Rodríguez
 43. Iago Otero Armesto
 44. Daniel Otero Armesto

  
SEMANA DO 08 DE AGOSTO AO 12 DE AGOSTO

 1. Leila Pérez Alvarez
 2. Eduardo José Alcalde Loureiro
 3. Hugo Alcalde González
 4. Gabriel Alcalde González
 5. Pablo Carrasco Folgueira
 6. José García Vila
 7. Martina Vidal Monfort
 8. Samuel Vidal Monfort
 9. Mario de Jorge Gómez
 10. Antía Jiménez Soares
 11. Uxía Jiménez Soares
 12. Carla Rodríguez Pérez
 13. Luis Cantón Canal
 14.  Anita Cantón Canal
 15. Luna Vázquez Cid
 16. Rocío Suarez Menéndez
 17. Daniela Suarez Menéndez
 18. Pablo García Vila
 19. Paula Montero González
 20. Ainhoa Leites Rodríguez
 21. Aitana Leites Rodríguez
 22. Álvaro Ansia González
 23. Hector Civeira Conde
 24. Alejandro Soto Alvarez
 25. Lois Pérez Gómez
 26. Antón Pérez Gómez
 27. Rocío Pombar Gómez
 28. Camilo Villegas Rodríguez
 29. Carmen Hernández Fernández
 30. Manuel  Bascoy González
 31. Hugo Rois Trincado
 32. Xoel Rois Trincado
 33. Carolina Cantón Lage
 34. Simón Rodríguez Torres
 35. Adrián Rodríguez Torres
 36.  Diego Diz Pérez
 37.  Iván Diz Pérez
 38. Gabriel Diz Pérez
 39. Sofía Diz Pérez
 40. Ávaro del Río Alonso
 41. Alba Lucía del Río Alonso
 42. Roi Díaz Cid
 43. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 44.  Gonçalo Ferreira dos Santos
 45.  Sara Fernández Prado
 46. Brais Atanes Rodríguez


 SEMANA DO 16 DE AGOSTO AO 19 DE AGOSTO

 1. Leila Pérez Alvarez
 2. Mateo Prol Prol
 3. Anxo López Fernández
 4. Eduardo José Alcalde Loureiro
 5. Pablo Carrasco Folgueira
 6. Hugo Salgado Santos
 7. Iago Salgado Santos
 8. José García Vila
 9. María Pérez Rodríguez
 10. Sandra Pérez Rodríguez
 11. Martina Vidal Monfort
 12. Samuel Vidal Monfort
 13. Antía Jiménez Soares
 14. Uxía Jiménez Soares
 15. Carla Rodríguez Pérez
 16. Lucas Soto Rodríguez
 17. Luna Vázquez Cid
 18. Pablo García Vila
 19. Paula Montero González
 20. Victoria Rodríguez Curros
 21. Alejandro Soto ÁLvarez
 22. Rocío Pombar Gómez
 23. Camilo Villegas Rodríguez
 24. Manuel  Bascoy González
 25. Hugo Rois Trincado
 26. Xoel  Rois Trincado
 27. Simón Rodríguez Torres
 28. Alejandro Gómez Rodríguez
 29. Adrián Rodríguez Torres
 30. Diego Diz Pérez
 31. Iván Diz Pérez
 32. Gabriel Diz Pérez
 33. Sofía Diz Pérez
 34. Manuel López Conde
 35. Xoaquín López Conde
 36. Iker Ferro Fernández
 37. Ainoa González Ríos
 38. Íñigo González Ríos
 39. Sandra Gómez Gómez
 40. Sofía Gómez Gómez
 41. Roi Díaz Cid
 42. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 43. Gonçalo Ferreira dos Santos
 44. Sara Fernández Prado
 45. Mariña González Fernández
 46. Antón González Fernández
 47. Brais Atanes Rodríguez
 48. Andrea Nine Vázquez
 49. Laura Nine Vázquez

  SEMANA DO 22 DE AGOSTO AO 26 DE AGOSTO

 1. Mateo Prol Prol
 2. Anxo López Fernández
 3. Eduardo José Alcalde Loureiro
 4. Pablo Carrasco Folgueira
 5. Hugo Salgado Santos
 6. Iago Salgado Santos
 7. José García Vila
 8. Martina Vidal Monfort
 9. Samuel Vidal Monfort
 10. Antía Jiménez Soares
 11. Uxía Jiménez Soares
 12. Carla Rodríguez Pérez
 13. Enrique Pereira Gil
 14. Luca González Guede
 15. Luna Vázquez Cid
 16. Pablo García Vila
 17. Paula Montero González
 18. Victoria Rodríguez Curros
 19. Ainhoa Leites Rodríguez
 20. Aitana Leites Rodríguez
 21. Álvaro Ansia González
 22. Alejandro Soto ÁLvarez
 23. Rocío Pombar Gómez
 24. Camilo Villegas Rodríguez
 25. Manuel  Bascoy González
 26. Hugo Rois Trincado
 27. Xoel  Rois Trincado
 28. Alejandro Gómez Rodríguez
 29. Diego Diz Pérez
 30.  Iván Diz Pérez
 31. Gabriel Diz Pérez
 32. Sofía Diz Pérez
 33. Manuel López Conde
 34. Xoaquín López Conde
 35. Iker Ferro Fernández
 36. Ainoa González Ríos
 37. Íñigo González Ríos
 38. Álvaro del Río Alonso
 39. Alba Lucía del Río Alonso
 40. Sandra Gómez Gómez
 41. Sofía Gómez Gómez
 42. Roi Díaz Cid
 43. Mariña González Fernández
 44. Antón González Fernández
 45. Brais Atanes Rodríguez

  SEMANA DO 29 DE AGOSTO AO 02 DE SETEMBRO

 1. Mateo Prol Prol
 2. Anxo López Fernández
 3. Eduardo José Alcalde Loureiro
 4. Pablo Carrasco Folgueira
 5. Hugo Salgado Santos
 6. Iago Salgado Santos
 7. José García Vila
 8. María Pérez Rodríguez
 9. Sandra Pérez Rodríguez
 10. Martina Vidal Monfort
 11. Samuel Vidal Monfort
 12. Antía Jiménez Soares
 13. Uxía Jiménez Soares
 14. Carla Rodríguez Pérez
 15. Enrique Pereira Gil
 16. Lucas Soto Rodríguez
 17. Luna Vázquez Cid
 18. Rocío Suárez Menéndez
 19. Daniela Suárez Menéndez
 20. Pablo García Vila
 21. Paula Montero González
 22. Victoria Rodríguez Curros
 23. Ana  Fernández Fernández
 24. Ainhoa Leites Rodríguez
 25. Aitana Leites Rodríguez
 26. Álvaro Ansia González
 27. Alejandro Soto Álvarez
 28. Martín Carballo Canosa
 29. Sabela Carballo Canosa
 30. Rocío Pombar Gómez
 31. Camilo Villegas Rodríguez
 32. Manuel  Bascoy González
 33. Hugo Rois Trincado
 34. Xoel  Rois Trincado
 35. Carolina Cantón Lage
 36. Alejandro Gómez Rodríguez
 37. Diego Diz Pérez
 38.  Iván Diz Pérez
 39. Manuel López Conde
 40. Xoaquín López Conde
 41. Iker Ferro Fernández
 42. Ainoa González Ríos
 43. Íñigo González Ríos
 44. Álvaro del Río Alonso
 45. Alba Lucía del Río Alonso
 46. Sandra Gómez Gómez
 47. Sofía Gómez Gómez
 48. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 49. Gonçalo Ferreira dos Santos
 50. Mariña González Fernández
 51. Antón González Fernández
 52. Brais Atanes Rodríguez
 53. Andrea Nine Vázquez
 54. Laura Nine Vázquez


 SEMANA DO 05 DE SETEMBRO ATA INICIO DE CURSO

 1. Noa González Corral
 2. Mateo Prol Prol
 3. Anxo López Fernández
 4. Eduardo José Alcalde Loureiro
 5. Hugo Alcalde González
 6. Gabriel Alcalde González
 7. Pablo Carrasco Folgueira
 8. Hugo Salgado Santos
 9. Iago Salgado Santos
 10. José García Vila
 11. Mara Carballo González
 12. Martina Vidal Monfort
 13. Samuel Vidal Monfort
 14. Antía Jiménez Soares
 15. Uxía Jiménez Soares
 16. Carla Rodríguez Pérez
 17. Luca González Guede
 18. Lucas Soto Rodríguez
 19. Luna Vázquez Cid
 20. Rocío Suárez Menéndez
 21. Daniela Suárez Menéndez
 22. Hugo Díaz Fagilde
 23. Pablo García Vila
 24. Paula Montero González
 25. Victoria Rodríguez Curros
 26. Ana Fernández Fernández
 27. Ainhoa Leites Rodríguez
 28. Aitana Leites Rodríguez
 29. Carla Fidalgo Fidalgo
 30. Álvaro Ansia González
 31. Héctor Civeira Conde
 32. Nuno Sánchez García
 33. Alejandro Soto Álvarez
 34. Martín Carballo Canosa
 35. Sabela Carballo Canosa
 36. Rocío Pombar Gómez
 37. Camilo Villegas Rodríguez
 38. Hugo Rois Trincado
 39. Xoel Rois Trincado
 40. Carolina Cantón Lage
 41. Simón Rodríguez Torres
 42. Teo Martínez Fernández
 43. Juan Martínez Fernández
 44. Adrián Rodríguez Torres
 45. Diego Diz Pérez
 46.  Iván Diz Pérez
 47. Gabriel Díz Pérez
 48. Sofía Diz Pérez
 49. Manuel López Conde
 50. Xoaquín López Conde
 51. Ainoa González Ríos
 52. Íñigo González Ríos
 53. Noel Sánchez García
 54. Hugo Daniel Ferreira dos Santos
 55. Gonçalo Ferreira dos Santos
 56. Sara Fernández Prado
 57. Luca Lococo Redondo
 58. Mariña González Fernández
 59. Antón González Fernández
 60. Brais Atanes Rodríguez
 61. Andrea Nine Vázquez
 62. Laura Nine Vázquez


No hay comentarios:

Publicar un comentario