miércoles, 15 de marzo de 2023

Aviso Semana Santa


SEMANA SANTA  2023

Días: 3, 4, 5 e 10


Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica. 


Prazo de entrega: do 15 ao 29 de Marzo.

Publicación das listas de admitidos: 30 de Marzo no blog, Facebook e páxina do Concello. 


Os usuari@s que xa utilizaron o servizo durante este curso escolar, DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE POR REXISTRO NAS OFICINAS MUNICIPAIS OU POR SEDE ELECTRÓNICA.


Os novos deberán presentar a seguinte documentación:


 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  2. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 6. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
Tfno. de información 988 25 93 85


No Pereiro de Aguiar, 15 de marzo de 2023


O alcalde


Luis Menor Pérez


jueves, 16 de febrero de 2023

LISTAXE ADMITID@S AULA CONCILIA ENTROIDO 2023

 ANTÍA REBOREDO

DAIARA REBOREDO

DANIELA PÉREZ

AHINARA PÉREZ

JARA PLATA

LIDIA PLATA

XURXO DE PADUA

LUCAS MÉNDEZ

LAIA MÉNDEZ

MARTINA GÓMEZ

IÑIGO GONZÁLEZ

AINOA GONZÁLEZ

LUCA LOCOCO

UNAI PARRO

HUGO PARRO

VERA GONZÁLEZ

BRUNO FEIJOO

ADRIAN DIZ

miércoles, 1 de febrero de 2023

AVISO: SOLICITUDE PRAZA ENTROIDO 2023

 

 

AVISO ENTROIDO 2023

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA”ENTROIDO  2023

Datas:  20 e  22 Febreiro

 

 

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou por Sede Electrónica.

Prazo de entrega: do 1 ao 15 de febreiro

Publicación das listas de admitidos: 16 de febreiro, no blog da aula.

Os usuari@s que xa utilizan o servizo  deberán presentar igualmente a folla de inscrición.

 Os novos deberán presentar a seguinte documentación:

1.    Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

2.    Copia do DNI do/a pai/nai/tit@r solicitante.

3.    Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

4.    Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

5.    Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

7.           Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.

 

Tfno. de información 988 25 93 85

 

No Pereiro de Aguiar, 01  febreiro de 2023

 

O alcalde

Luis Menor Pérez

lunes, 19 de diciembre de 2022

LISTAXE ADMITID@S PARA O NADAL 2022 (AULA CONCILIA)

 

NOME NEN@

1.-JARA PLATA

2.-LIDIA PLATA

3.-DAIARA REBOREDO

4.-ANTÍA REBOREDO

5.-HUGO SAMPEDRO

6.-MARCO SAMPEDRO

7.-THIAGO CONDE

8.-MARTINA VARELA

9.-LUCAS MÉNDEZ

10.-LAIA MÉNDEZ

11.-IRENE SANTOS

12.-AINOA GONZÁLEZ

13.-ÍÑIGO GONZÁLEZ

14.-XURXO DE PADUA

15.-AHINARA PÉREZ

16.-DANIELA PÉREZ

17.-GABRIEL MARTÍNEZ

18.-GUILLERMO MARTÍNEZ

19.-XAIME PENEDO

20.-AARÓN GARCÍA

21.-DANIELA RODRÍGUEZ

22.-ANDRÉ OTERO

23.- UNAI PARRO

24.- HUGO PARRO

25.- AIXA GÓMEZ GARCÍA

26.-EIRE GÓMEZ GARCÍA

27.- ENZO ATANES

28.-MARTINA GÓMEZ

29.-DANIELA GARRIDO

30.-MATEO GARRIDO

31-DANIEL BLANCO

32-LUCIA BLANCO

33- ADRIÁN DIZ

34-ALEJANDRO SCHIPPERS

35- MILA SCHIPPERS

36- BRUNO TENA

37- CLOE JUNCO

38- NICOLÁS JUNCO

39- LEAH ANDRADE

40-MICHELLE ANDRADE

41-VICTORIA RIVAS

42- XOEL RGUEZ GARCÍA

43-HUGO DÍAZ FAGILDE

44-LUCA LOCOCO

45-HUGO HERNÁNDEZ

46-PABLO CARRASCO

47-DANIEL CARRASCO

48- LEO SEARA

49- ALEXANDER SEARA

50- EMILIO AUGUSTO

51- LUIS CANTÓN

52- ERIK PRAZERES

53- VERA GONZÁLEZ

54- SIRA BELTRÁN

55- JOANA BERLTRÁN

56- SARA VÁZQUEZ

lunes, 28 de noviembre de 2022

AVISO NADAL

 

AVISO NADAL 2022/2023

            PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á AULA CONCILIA

           NADAL 2022/2023 (días 23, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3, 4 e 5)

Poderán acceder a el aquelas familias que, tendo fillos/as cursando actualmente 4º de Ed. Infantil ata 6º de Ed. Primaria (nados entre o 2011 e 2019).

 

Inscrición: Do 28 de novembro ata o día 15 de decembro, poderase realizar presencialmente ou a través da sede electrónica. Só deberán presentar a solicitude aquelas familias que non fagan uso do servizo durante o curso escolar no CEIP Ben Cho Shei. O resto das familias chegará con avisar na Aula Concilia para anotar @s nen@s.

 

Publicación das listas de admitidos: 19 de decembro, no blog da aula (piratasdaauladabaixo.blogspot.com).

Requisitos imprescindibles:

 

      Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibilidade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

      Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (só para solicitudes novas)

 

 1. Solicitude cumprimentada e asinada (poderán descargala da páxina web do concello ou do blog da aula pirata)
 2. Copia do DNI do/a solicitante
 3. Copia da tarxeta sanitaria do neno/a.
 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
 5. Declaración IRPF do ano 2021, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
 6. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
  1. Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
 1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 

martes, 25 de octubre de 2022

LISTA ADMITID@S SAMAIN 31 DE OUTUBRO 2022

 LISTA ADMITID@S SAMAIN 31 DE OUTUBRO 2022

·       HUGO SAMPEDRO

·       MARCO SAMPEDRO

·       VICTORIA RIVAS

·       LUCA LOCOCO

·       ANTÍA REBOREDO

·       DAIARA REBOREDO

·       LIA LOVELLE

·       JUAN CARLOS SANTOS

·       JORGE SANTOS

·       XOEL RODRÍGUEZ

·       LARA REY

·       ÍÑIGO GONZÁLEZ

·       AINOA GONZÁLEZ

·       HUGO PARRO

·       UNAI PARRO

·       DANIELA PÉREZ

·       AHINARA PÉREZ

d      DANIELA RODRÍGUEZ BALTAR

d

viernes, 14 de octubre de 2022

PONTE SAMAÍN 31 DE OUTUBRO

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á

“AULA CONCILIA”

 DÍA 31 DE OUTUBRO 2022

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais ou Sede Electrónica

Prazo de entrega: do 17 AO 25 DE OUTUBRO

Publicación das listas de admitidos: 26 de outubro, no blog da aula e outras redes sociais.

 

 Requisitos imprescindibles:

 • Ser pai/nai  traballador/a con fillos/as de 3 a 12 anos. Nenos e nenas nados entre o 2.011 e 2.019 (cursando actualmente 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria).

 • Que os proxenitores se atopen en situación de incompatibiliadade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

 • Que o/a proxenitor/a solicitante e o/a neno/a estean empadroados/as no Concello do Pereiro de Aguiar.

 

Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:

 1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.

 2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.

 3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.

 4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.

 5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.    Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

6.     No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.

 

 

Tfno. de información 988 25 93 85/677838878

No Pereiro de Aguiar, 14 de outubro de 2022

O alcalde

Luis Menor Pérez