viernes, 30 de noviembre de 2018

NADAL 2018
AVISO
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA O ACCESO Á
“AULA CONCILIA”
 NADAL  2018
Datas: 26,27,28,2,3,4,7

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.
Prazo de entrega: do 7 ao 14 de decembro.
Publicación das listas de admitidos: 18 decembro, no blog da aula e Facebook.
Os usuari@s que xa utilizan o servizo só deberán inscribirse na aula, os novos deberán presentar a seguinte documentación:
  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada.(PINCHA AQUÍ)
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.
5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.
6.    No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  1. Certificado de empadroamento no  concello dalgún dos proxenitores ou d@ nen@.
  2. Fotografía de carné d@ menor  (nen@s de 4º de infantil).
Tfno. de información 988 25 93 85
No Pereiro de Aguiar, 30 novembro de 2018
O alcalde

Eliseo Fernández Gómez

No hay comentarios:

Publicar un comentario